Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2011

likejagger
6486 21f7
it's winter time
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat
likejagger
7684 e17a
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat
likejagger
vans vol.3
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat
likejagger
8151 11f2
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat

December 17 2011

likejagger
8462 4b70
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viayoungbear youngbear
likejagger
Pomyśl czy dałbyś klucze do domu dwóm swoim najlepszym przyjaciołom. Jeśli nie, zmień przyjaciół.
— Mały poradnik życia
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viayoungbear youngbear
likejagger
4883 c5a1 500
( skradzione 22 X 2009 z Zamku Ujazdowskiego )
Reposted fromevedrien evedrien viayoungbear youngbear
likejagger
2844 7d8e
Reposted fromserduszkowo serduszkowo viayoungbear youngbear
likejagger
1191 3eb8
Reposted fromnikishime nikishime viayoungbear youngbear
likejagger
 Nie ma chyba człowieka, który by nie chciał być czasem kimś innym, zmienić swojej roli w życiu, uciec od tego, co jest.

— Antoni Kępiński
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viayoungbear youngbear
likejagger
1701 9951
Reposted fromwelovekate welovekate viayoungbear youngbear
likejagger
Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— H. Murakami
likejagger
Ideał nie istnieje, ale w każdym z nas istnieje wyjątkowość.
Reposted frommefir mefir viayoungbear youngbear
likejagger
Każdy samotnik,
choćby się zaklinał, że tak nie jest,
pozostaje samotny nie dlatego, że tak lubi,
ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi. 
— Bez Mojej Zgody
Reposted fromaneth aneth viayoungbear youngbear
likejagger
Przestraszyłaś się wtedy wielu rzeczy ,a przede wszystkim tego,że tak na prawdę nigdy go nie było,że po prostu na chwilę zamigotał,prysnął tak, jak się pojawił. Że był tylko chwilowym zaburzeniem materii
— J.Żulczyk "Radio Armagedon"
Reposted frompanizwasem panizwasem viayoungbear youngbear
likejagger

Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne , dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy , płaczemy i marzymy.

Reposted fromohshit ohshit viayoungbear youngbear
likejagger
likejagger
Dać Ci dobrą radę? Nigdy nie podejmuj decyzji nocą. W dzień wszystko wygląda inaczej
— Caracol beach
Reposted fromMerlinka Merlinka viayoungbear youngbear
likejagger
Mnemofobia - lęk przed wspomnieniami.
— ...
Reposted fromumierajstad umierajstad viayoungbear youngbear
likejagger
- co to ?
- przyniosłem ci herbatę, kulturowo usankcjonowane jest, że gdy ktoś jest smutny, przynosi mu się herbatę
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl